Tourist Visa to visit the United States.
AVOKA VIZA
(718)856-8800
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

Serving visa clients all over the globe. Click for more information.

PayPal Logo

Nou reprezante kliyan viza nan anbasad ameriken an Etazini. Si ou vle nou ede'w, chwazi yon opsyon anba a.

REPREZANTASYON LEGAL PASYÈL
Reprezantasyon nou an gen ladanl:
1) Kominikasyon pa imèl ak telefòn
2) kopi rapò SEKRÈ VIZA
3) prepare epi soumèt aplikasyon an
4) fè randevou pou entèvyou an
5) preparasyon pou entèvyou nan anbasad ameriken
$299


REPREZANTASYON LEGAL KONPLÈ
Reprezantasyon nou an gen ladanl:
1) Kominikasyon pa imèl ak telefòn
2) kopi rapò SEKRÈ VIZA
3) prepare epi soumèt aplikasyon an
4) fè randevou pou entèvyou an
5) preparasyon pou entèvyou an
6) voye G-28 (Aparans Avoka) nan anbasad
7) kominike ak seksyon NIV nan anbasad Ameriken
$499